Financieel management

Een financieel plan: wat is het en heb ik het nodig?

Jari Oorts – Head of Strategy

19 november 2017

Tegenwoordig lijkt een financieel plan haast niet meer weg te denken voor zowel startende als reeds volwassen bedrijven. Ze smijten er van overal mee naar je hoofd, maar is het altijd wel even nuttig?

Het opstellen van een financieel plan is niet voor iedereen verplicht. De vennootschapsvormen die hiertoe verplicht zijn, zijn een Naamloze Vennootschap (NV), Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA) en een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA). Andere ondernemingsvormen zoals een natuurlijke persoon, Vennootschap Onder Firma (VOF), Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid (CVOA) zijn hiertoe niet verplicht.

Bij de ondertekening van de oprichtingsakte dient een financieel plan te worden voorgelegd aan de notaris. Het wordt gebruikt om het financiële plaatje van een onderneming in kaart te brengen en de financiële haalbaarheid te achterhalen. Vaak is de grootte en de vormgeving van zo’n financieel plan ondernemingsafhankelijk. Er is namelijk niet zoiets als een standaardformaat voor de opmaak van een financieel plan. De inhoud ervan is immers niet bij wet geregeld.

Een financieel plan kan van grote waarde zijn voor een onderneming. Hier zeg ik duidelijk dat van grote waarde kan zijn. Het is een instrument om de (financiële) gezondheid van je onderneming te meten en je ondernemingsdoelstellingen hieraan te spiegelen. Net zoals eender welk instrument wordt het nut ervan slechts duidelijk indien het optimaal gebruikt wordt. De waarde ervan is dus zeer afhankelijk van hoe men hiermee omspringt. De vuistregel hier zou moeten zijn: steek er enkel tijd in als je er effectief iets mee doet en als het helpt om je onderneming naar een hoger niveau te tillen, anders is het tijdverspilling. Tenzij het wettelijk verplicht is natuurlijk.

“De waarde van het financieel plan is zeer afhankelijk van hoe men ermee omspringt.”

Uiteraard draait een onderneming rond meer dan enkel geld. Het team, het concept, de interne werking, … allemaal factoren die van vitaal belang zijn. Echter, we moeten eerlijk zijn. Geen enkele organisatie kan haar activiteiten duurzaam verder zetten zonder geld. Vandaar is het actief beheersen van de financiën van onschatbare waarde voor een onderneming.

Een misvatting dus door velen is dat een financieel plan enkel van tel is bij de oprichting. Een financieel plan kan zoveel meer zijn dan enkel een statisch iets dat bij de oprichting van een vennootschap verplicht is. Het kan dienen als fundering waarop een onderneming op een later tijdstip in haar levensjaren kan verder bouwen en actief haar financiën in kaart brengt.

Een onderneming die haar financiën actief beheert, is een slimme onderneming. Het is immers een enorm tijdrovend karwei om op een later tijdstip structuur te brengen waar er daarvoor geen of weinig structuur was. Om nog maar te zwijgen van de inefficiëntie die dit met zich meebrengt in de operationele werking. Hoe kan je namelijk weten hoeveel (of, überhaupt óf) je winst maakt als je het volledige financiële plaatje niet hebt gecapteerd? Overwegingen die je op langere termijn een pak geld kunnen besparen en mogelijks zelfs kunnen opbrengen.

Van bij het prille begin van de opstart van een vennootschap is het belangrijk dat dit financieel plan zo volledig als mogelijk is en geen hiaten bevat. Er is namelijk zoiets als oprichtersaansprakelijkheid dat de oprichters van een vennootschap aansprakelijk stelt bij falen tijdens de eerste drie levensjaren indien blijkt dat het financieel plan dusdanig slecht opgesteld was en dit mogelijks aanleiding gaf tot het faillissement doordat er bijvoorbeeld te weinig kapitaal was voorzien. In dat geval kunnen de oprichters dan ook aansprakelijk worden gesteld.

Zoals reeds gezegd is er niet iets zoals als een standaardformaat voor de opmaak van een financieel plan. Uiteraard zijn er criteria waaraan een financieel plan moet voldoen, maar doorgaans is de opsteller van een financieel plan vrij om de opmaak zelf te bepalen.

Tijdens een volgend blogbericht gaan we dieper in op de verschillende criteria die zeker in een financieel plan dienen opgenomen te worden. Stay tuned!

Nog vragen? Interesse in onze diensten? Contacteer me op jari@projectgazelle.eu 

Op de hoogte gehouden worden van nieuwe artikels?

Laat hier je gegevens achter en we houden je op de hoogte!

Join the herd.

Copyright 2017 Project Gazelle.
Alle rechten voorbehouden.